Certyfikaty

Certyfikat GMP potwierdzający, że wytwórca spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Certyfikaty jakości

Produkty lecznicze weterynaryjne są wytwarzane w warunkach spełniających wymagania GMP ( Good Manufacturing Practice) gwarantującej produkty o wysokiej jakości zgodne z normami Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Firma cały czas utrzymuje potwierdzone przez inspekcję Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego certyfikaty GMP na produkcję sterylną, biologiczne produkty lecznicze oraz produkcję niesterylną: płyny do użytku zewnętrznego i płyny do użytku wewnętrznego, proszki jednodawkowe i wielodawkowe, postacie półstałe, tabletki, penicyliny oraz premiksy weterynaryjne.

Jesteśmy dumni z naszej jakości

Biowet Drwalew S.A. to gwarancja wysokiej jakości produktów dostarczanych na rynek polski i zagraniczny. Odpowiedzialność za realizację tych celów jakościowych spoczywa na wykwalifikowanym kierownictwie wytwórni i wymaga udziału, zaangażowania osób zatrudnionych w różnych działach oraz na różnych szczeblach organizacyjnych wytwórni.

Osiągnięcia

Nasze produkty były wielokrotnie nagradzane. Jury konkursów przeprowadzanych na polskich i międzynarodowych targach doceniły nasze produkty zarówno za ich innowacyjność jak i niezawodność potwierdzoną wieloma latami praktyki ich stosowania.