Certyfikaty

Certyfikat GMP potwierdzający, że wytwórca spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Certyfikaty jakości

Wszystkie nasze produkty powstają w zgodzie ze standardami certyfikatów GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania). Jest to praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Jesteśmy dumni z naszej jakości

Produkcja w Biowet Drwalew S.A. odbywa się zgodnie z wymogami GMP – Dobrej Praktyki Wytwarzania gwarantującej produkty wysokiej jakości zgodne z normami Unii Europejskiej oraz WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Od stycznia 2006 roku posiadamy certyfikat GMP na produkcję form proszkowych (odnowiony w czerwcu 2009r.), od marca 2008r. – na produkcję maści i płynów niejałowych (odnowiony w maju 2011r.), a od marca 2011 również na produkty sterylne i biologiczne.

Osiągnięcia

Nasze produkty były wielokrotnie nagradzane. Jury konkursów przeprowadzanych na polskich i międzynarodowych targach doceniły nasze produkty zarówno za ich innowacyjność jak i niezawodność potwierdzoną wieloma latami praktyki ich stosowania.