Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
dla firmy Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.
szczegóły...

HOME >> AKTUALNOŚCI...


19.04.201903.12.2018


Zaproszenie - Konferencja naukowa: "Cielę to przyszła krowa" – Wrocław 7-8 grudnia 2018


20.09.2018


Zaproszenie - VII Konferencja Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła w Ciechanowcu, Hotel Nowodwory


21.06.2018


Zaproszenie - XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 26-27.06.2018 Puławy


27.02.2018


Zaproszenie na konferencję EIMERIANA AVIA


23.01.2018


приглашение на выставку

Компания «Biowet Drwalew SA» приглашает Вас посетить наш стенд
на XXIII международной специализированной торгово-промышленной выставке
"MVC: ЗернО-кОМБикОрМа-ветеринариЯ-2018"
30 января по 1 февраля 2018 года в Москве.

12.06.2017


Nowa szczepionka przeciw biegunkom prosiąt ssących w ofercie Biowet Drwalew oraz kolejne pozytywne doniesienia na temat Biotropiny na XXII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ w Puławach "Zdrowie – czynnik decydujący o konkurencyjności produkcji świń"

                   

Od blisko 13 lat obserwujemy z niepokojem spadek produkcji świń w Polsce. Środowisko związane z tym zagadnieniem lekarze weterynarii, hodowcy, firmy paszowe podejmują intensywne działania naprawcze. Aby prace były efektywne niezbędna jest współpraca i wzajemna wymiana informacji. W te działania wpisuje się kolejna - XXII Międzynarodowej Konferencja Naukowa, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2017 r. nazywana popularnie „Pejsakówką”, od nazwiska inicjatora i organizatora Pan Profesora Zygmunta Pejsaka. Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom organizacyjnym, zdrowotnym i genetycznym uwarunkowaniom występującym w chowie świń. Dostrzegane wciąż zaniedbania w ochronie zdrowia świń oraz niedocenianie znaczenia potencjału genetycznego w aspekcie efektywności produkcji to ciągle jedne z najważniejszych przyczyn niekonkurencyjnego chowu świń w Naszym kraju. Są to czynniki na które wpływ mają lekarze weterynarii i producenci świń, dlatego tak ważna była to konferencja.

Trudno wyróżnić któregoś z prelegentów, ponieważ każde wystąpienie dotyczyło bardzo istotnych kwestii zdrowia zwierząt, czy organizacji produkcji. Poruszano m.in sprawy dotyczące:

 • nowych technologii, właściwego zarządzania i dobrostanu zwierząt jako podstawy sukcesu w produkcji świń,
 • zasad nadzoru weterynaryjnego nad produkcją świń na przykładzie Holandii,
 • probiotyków jako poważnej alternatywy dla antybiotyków,
 • wpływu wybranych czynników żywieniowych na produkcyjność i zdrowotność świń,
 • systemy odchowu najsłabszych prosiąt w miocie i czynniki ryzyka śmiertelności noworodków,
 • mikotoksyn w niskich dawkach - skutki i diagnostyka,
 • współczynnika konwersji paszy jako najważniejszego parametru w efektywnej produkcji,
 • zaprezentowano Program PROHEALTH: Zrównoważona produkcja trzody chlewnej, który pozwala na lepsze poznanie czynników zaangażowanych w wywoływanie chorób produkcyjnych u drobiu oraz świń oraz stanowi podstawę do tworzenia strategii poprawy sytuacji w tym zakresie,
 • wpływu warunków środowiskowych na zdrowie i efektywność produkcji świń,
 • postępu genetycznego świń - nowoczesne techniki i ich wpływ na zdrowie,
 • ochrony zdrowia w tuczarniach,
 • nowych rozwiązań starych problemów w rozrodzie świń,
 • immunosupresji – nieinfekcyjna przyczyna niskiej efektywności w produkcji świń.

Rozpatrywane zagadnienia dotyczą dobrostanu i poprawy zdrowotności zwierząt, ograniczania upadków prosiąt przy wykorzystywaniu rozwiązań ograniczających stosowanie antybiotyków. Jest to przestrzeń w której mogą się znaleźć takie produkty Biowetu Drwalew jak Suibiofer SE do profilaktyki anemii prosiąt, wprowadzane obecnie szczepionki Suibiovac ART, EC, ERY będące zabezpieczeniem przed ważnymi chorobami świń, a także Biotropina z potwierdzonym aktualnymi badaniami korzystnym oddziaływaniem na układ immunologicznym (wzrostem odporności prosiąt). Na temat Biotropiny została zamieszczona publikacja w materiałach konferencyjnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.

JR.


05.06.2017


XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie – czynnik decydujący o konkurencyjności produkcji świń” 6-7.06.2017 Puławy

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Konferencji. Będzie nam miło zaprezentować nowe preparaty dostępne w naszej ofercie.

Z poważaniem

Zespół Biowet Drwalew S.A.

30.01.2017


MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария


28.11.2016


EuroTier 2016

W dniach 15 – 18 listopada 2016 r. Grupa Ovejero uczestniczyła w odbywającej się co dwa lata w Hanowerze wystawie EuroTier – wiodących światowych targach dla firm z sektora hodowli zwierząt.

   

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia na terytorium 18 hal wystawowych o łącznej powierzchni 280 000 m2 swoje innowacyjne rozwiązania zaprezentowało 2 629 wystawców z 58 państw. Odwiedziło ich 163 000 osób z ponad 100 krajów, ze wszystkich 5 kontynentów. Nigdy jeszcze Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Środkowy oraz Daleki Wschód nie były reprezentowane na EuroTier tak licznie. Ponadto targi odwiedziło też wiele zagranicznych delegacji rządowych.

W trakcie czterech dni wystawowych stand Biowet Drwalew S.A. i Laboratorjos Ovejero S.A. odwiedziło znaczne grono nie tylko naszych obecnych partnerów biznesowych i przyjaciół, ale też dystrybutorów, producentów i lekarzy weterynarii, z którymi Grupa Ovejero nie miała jeszcze przyjemności współpracować. Podczas licznych spotkań zapoznaliśmy ich z naszym bogatym portfolio produktowym, a także zaprezentowaliśmy im nasze najlepsze rozwiązania, poszerzając tym samym siatkę swoich międzynarodowych kontaktów.

Dziękujemy wszystkim za to, że tak chętnie nas odwiedzali.


24.06.2016


Potwierdzenie skuteczności leku Biotropina naszej firmy oraz premiera szczepionki przeciw Zakaźnemu Zanikowemu Zapaleniu Nosa u świń na XXI Konferencji Hyopatologicznej w Puławach

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładu Prof. Zygmunta Pejsaka, w którym zaprezentował on bardzo obiecujące wyniki prowadzonych pod jego kierunkiem badań na temat możliwości nieswoistej stymulacji układu odpornościowego świń z użyciem naszego leku Biotropiny.

Wyniki badań jednoznacznie wykazały i potwierdziły ważność i celowość stosowania naszego preparatu w celu wspomagania systemu immunologicznego prosiąt w okresie odsadzenia co wprost przekłada się na wyraźnie lepsze przyrosty masy ciała, a co za tym idzie - znaczące polepszenie parametrów produkcyjnych stada.

Z kolei zaprezentowana na stoisku nowa szczepionka Suibiovac ART przeciwko wciąż nawracającej chorobie nosoryjowej, doskonale wpisuje się w trend, w którym szczególny nacisk kładziony jest na profilaktykę chorób zwierząt hodowlanych. Skuteczna kontrola nosoryjówki na fermie zapobiega poważnym stratom ekonomicznym.

Tegoroczna edycja jednej z większych konferencji Hyopatologicznych w Europie pt. "Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie - podstawą opłacalności chowu świń" zorganizowana została w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w dniach 21-22.06.2016. Byliśmy jednym z trzech głównych sponsorów tego wydarzenia.

W konferencji brało udział ponad 1000 osób specjalizujących się w leczeniu chorób trzody chlewnej z Polski i zagranicy, głównie z za naszej wschodniej granicy.

Produkty Biowet-Drwalew prezentowaliśmy na dużym stoisku w centralnym punkcie części wystawienniczej oraz na sali wykładowej. Olbrzymią popularnością cieszyły się nasze świnki z ciasta oraz promocja z piłką Euro 2016.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie bardzo życzliwe opinie odwiedzających nasze stoisko.20.08.2015


Dystrybucja preparatów weterynaryjnych produkcji WZF Polfa Warszawa S.A.

Z przyjemnością informujemy, że od lipca 2015 jesteśmy wyłącznym dystrybutorem preparatów weterynaryjnych produkcji WZF Polfa Warszawa S.A.:
 • DICORTINEFF VET, krople do oczu dla psów i kotów, o składzie: Neomycinum sulfuricum - 2,5 mg Gramicidinum - 0,025 mg, 9 alfa-Fluorohydrocortisonum aceticum - 1 mg Aqua pro injectione et stabil. ad 1 ml,
 • GENTAMICIN WZF 0,3% VET, krople do oczu dla psów i kotów, o składzie: Gentamycyna 3mg/ml.
Rozszerzając naszą ofertę o leki WZF Polfa łączymy wysoką jakość tych preparatów z usługami dystrybucyjnymi spełniającymi wymogi dobrej praktyki dystrybucyjnej (DPD), opartymi na szerokiej sieci hurtowni weterynaryjnych.
Więcej informacji znajdą Państwo w Dziale OFERTA oraz u PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH.

12.06.2014


XIX Konferencja Hyopatologiczna w Puławach

W dniach 3-4 czerwca 2014 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się XIX Konferencja Hyopatologiczna nt. "Zdrowotne i genetyczne uwarunkowania chowu świń w Polsce". W wydarzeniu wzięło udział prawie 1000 osób, głównie lekarzy weterynarii, specjalistów chorób trzody chlewnej z całego kraju, jak również wielu lekarzy z krajów Europy Wschodniej.

Mieli oni okazję wysłuchać wykładów krajowych i zagranicznych specjalistów-praktyków w tej dziedzinie.

Biowet Drwalew S.A. swoją obecność w Puławach postanowił w tym roku zaznaczyć w sposób specjalny i wspólnie z firmą JHJ wyposażył w telebim dodatkową salę, umożliwiającą obserwowanie i słuchanie na bieżąco oraz w komfortowych warunkach wykładów wszystkich prelegentów.

Zarówno w tej sali jak i na stoisku w części wystawowej dostępne były informacje o produktach Spółki a Regionalni Przedstawiciele udzielali profesjonalnych porad dotyczących oferty Firmy.Uczestnicy Konferencji zgromadzeni w sali z telebimem wyposażonej przez Biowet Drwalew S.A.

05.05.2014


Biowet Drwalew S.A. Głównym Sponsorem X Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej w Puławach

W dniach 24-26 kwietnia 2014 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach miała miejsce jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu bujatryki, której tematem była "Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista w zwalczaniu chorób bydła".
Zgromadziła ona ponad 500 lekarzy weterynarii z całego kraju, którzy mieli okazję wysłuchać najnowszych doniesień w tej dziedzinie przedstawianych przez wysokiej klasy specjalistów krajowych i zagranicznych.

Głównym Sponsorem był Biowet Drwalew S.A., który jako pierwsza firma o polskich korzeniach podjął się organizacji tak ważnego w środowisku weterynaryjnym wydarzenia. Było to przede wszystkim możliwe w powiązaniu z obchodami 85-lecia istnienia firmy na polskim rynku weterynaryjnym oraz 5-lecia obecności Laboratorios Ovejero S.A. w Polsce.

Jednym z głównym tematów konferencji były kwestie zapobiegania występowania mastitis u krów z wykorzystaniem szczepionek takich jak Mastibiovac obecny w ofercie Biowet Drwalew S.A.
Ważnym punktem pierwszego dnia był wykład prof. dr hab. Dariusza Bednarka poświęcony Biotropinie – wyjaśniający działanie tego preparatu na aktywność układu odpornościowego zwierząt.


Od lewej: Piotr Zieliński – dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Biowet Drwalew, Juan Pablo Ovejero i Juan Ignacio Ovejero – właściciele Laboratorios Ovejero,
Bogusław Monczak – prezes Zarządu Biowet DrwalewPrezes Zarządu Biowet Drwalew S.A. wita gości Konferencji


Liczni uczestnicy Konferencji na wykładach


Julian Suarez de la Fuente – specjalista chorób bydła z Hiszpanii w trakcie wykładu
dotyczącego korzyści ze stosowania poliwalentnej szczepionki MastibiovacStoisko Biowet Drwalew S.A. było licznie odwiedzane przez uczestników Konferencji

19.11.2013


Przedstawicielstwo w Rosji

Informujemy, że w związku z naszym rozwojem na rynku rosyjskim oraz rynkach innych Państw WNP, firma "Biowet Drwalew" w lipcu 2013roku otworzyła przedstawicielstwo w Moskwie (Rosja). Obecnie Biowet Drwalew wprowadza 20 nowych produktów na tych rynkach i tym samym nasza paleta produktów zwiększy się do około 30 pozycji.

Информируем, что в связи с развитием нашего сотрудничества на Российском рынке и рынках стран СНГ, компания «Биовет Дрвалев» в июле 2013 года открыла представительство в Москве (Россия). В настоящее время компания «Биовет Дрвалев» вводит 20 новых продуктов на эти рынки и тем самым расширяет свой ассортимент продукции до 30 продуктов.

10.05.2012


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu bujatryki

W dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach miała miejsce VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu bujatryki, której tematem była „Diagnostyka i jej znaczenie w skutecznym zwalczaniu wybranych chorób bydła”. W Konferencji wzięło udział ponad 500 lekarzy weterynarii. Wykładowcy - wybitni specjaliści z różnych dziedzin weterynarii z kraju i zagranicy prezentowali nowoczesne metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu wybranych chorób zakaźnych, niezakaźnych oraz inwazyjnych u bydła.

Licznie odwiedzający nasze stoisko lekarze weterynarii uzyskiwali dokładne informacje na temat najnowszej szczepionki przeciwko mastitis – MASTIBIOVAC – otwierającej nowe możliwości w dziedzinie profilaktyki mastitis oraz podnoszenia jakości mleka i wydajności zwierząt. Więcej informacji na temat szczepionki znajdą Państwo w dziale Oferta oraz u naszych Przedstawicieli Handlowych.

   

   15.03.2012


Konferencja „Praktyczne aspekty zwalczania ważnych chorób bydła”

W dniach 9-10 marca 2012 r. z przyjemnością uczestniczyliśmy w Konferencji w Pawłowicach. Licznie zebrane grono lekarzy weterynarii – około 250 osób z uwagą wysłuchało interesujących wykładów na temat „Praktyczne aspekty zwalczania ważnych chorób bydła”.
Konferencja była miejscem premiery produktu MASTIBIOVAC - nowej szczepionki zapobiegającej zapaleniu wymienia, produkcji Biowet Drwalew S.A. Odwiedzający nasze stoisko lekarze weterynarii, po pogłębionej prezentacji, docenili szeroki skład antygenowy szczepionki MASTIBIOVAC, prosty schemat podawania oraz potwierdzone badaniami terenowymi efekty działania: redukcję nowych zakażeń u krów szczepionych, obniżenie ilości komórek somatycznych w mleku, zwiększenie skuteczność leczenia antybiotykowego a także wzrost procentu samowyleczeń i wyleczeń w okresie zasuszenia. Więcej informacji na temat szczepionki znajdą Państwo w dziale Oferta oraz u naszych Przedstawicieli Handlowych.

   27.09.2011


Konferencja - AKTUALNE PROBLEMY BUJATRYKI XXI wieku

Z przyjemnością informujemy, że uczestniczymy w Ogólnopolskiej Konferencji Bujatrycznej
"AKTUALNE PROBLEMY BUJATRYKI XXI wieku", która odbędzie się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, w dniach 7 - 8 października 2011 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Program konferencji: http://piw.lomza.pl/content/view/55/38/08.02.2012


Konferencja - „Praktyczne aspekty zwalczania ważnych chorób bydła”

Z przyjemnością informujemy, że uczestniczymy w Konferencji „Praktyczne aspekty zwalczania ważnych chorób bydła”, która odbędzie się w Pałacu w Pawłowicach,
w dniach 9-10 marca 2012 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Program konferencji: http://profi-med.pl/program-konferencji.html
27.09.2011


Konferencja - AKTUALNE PROBLEMY BUJATRYKI XXI wieku

Z przyjemnością informujemy, że uczestniczymy w Ogólnopolskiej Konferencji Bujatrycznej
"AKTUALNE PROBLEMY BUJATRYKI XXI wieku", która odbędzie się w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, w dniach 7 - 8 października 2011 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.

Program konferencji: http://piw.lomza.pl/content/view/55/38/
01.04.2010


VIV Europe - 20-22.04.2010

Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z LaboratoriosOvejero uczestniczymy w największych w Europie targach weterynaryjnych VIV Europe 2010, które odbędą się w dniach 20-22.04.2010 w Utrechcie (Holandia).
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr D083 w hali 9.
www.viv.net

08.01.2010


BIOTROPINA a’100 ml. oraz SUIBIOFER Se a’100 i 250 ml.

Z przyjemnością informujemy o uzyskaniu pozytywnej decyzji na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych

BIOTROPINA a’100 ml.
oraz
SUIBIOFER Se a’100 i 250 ml.

Produkty te są już dostępne w hurtowniach weterynaryjnych.

   

08.08.2008


GROMELOKSIN

BIOWET DRWALEW S.A. ma niewątpliwą przyjemność poinformować o wprowadzeniu na rynek kolejnej już w ostatnim okresie NOWOŚCI. Po UTERSOLU i PYRANTESANIE w dniu 1.08.2008 rozpoczęliśmy sprzedaż najnowszego produktu naszej Spółki – GROMELOKSINU. Jest to unikalny pod względem postaci preparat zawierający meloksykam. Na polskim rynku nie ma innego preparatu o tym składzie w postaci tabletek.
W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę na łatwość dawkowania preparatu dostępnego w dwóch koncentracjach (dla mniejszych oraz większych ras). Wierzymy, że zarówno jakość produktu jak i jego niewątpliwie korzystna cena sprawią, iż zajmie on stałe miejsce w Państwa Lecznicach.

Więcej informacji znajdą Państwo w Dziale OFERTA oraz u PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCHSPECJALISTÓW DS. PRODUKTU.
11.04.2008


VetXX

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2008 jesteśmy dystrybutorem preparatów pielęgnacyjnych preparatów dla psów i kotów – linia SPECICARE - produkcji duńskiej firmy VetXX.
Firma VetXX istnieje od 2005 roku, ale jej korzenie sięgają początków XX wieku. Specjalizuje się w produkcji leków weterynaryjnych, suplementów diety oraz preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i uszu.

Aktualna oferta obejmuje:

- SPECICARE AntiSept – płyn do dezynfekcji skóry;
- SPECICARE BitterSpray – preparat zapobiegający wygryzaniu skóry i sierści dla psów i kotów;
- SPECICARE CleanAural – preparat do pielęgnacji uszu dla psów;
- SPECICARE CleanAural kot – preparat do pielęgnacji uszu dla kotów;
- SPECICARE CleanAural – preparat do pielęgnacji uszu dla psów wrażliwych i szczeniąt;
- SPECICARE CleanOcular – preparat do pielęgnacji oczu dla psów i kotów;
- SPECICARE Lubrithal – preparat z grupy sztucznych łez dla psów i kotów;
- SPECICARE Neutrale – szampon do pielęgnacji skóry i sierści dla psów i kotów.


Więcej informacji znajdą Państwo w Dziale OFERTA oraz u SPECJALISTÓW ds. PRODUKTU
31.07.2007


Kolejne produkty niemieckiej firmy IDT w ofercie BIOWET DRWALEW S.A.

Z zadowoleniem informujemy o rozszerzeniu dotychczasowej oferty BIOWET DRWALEW S.A. o kolejne produkty niemieckiej firmy IDT (Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH):

- Zoosal T – żywa szczepionka dla gołębi przeciwko zakażeniom Salmonella Typhimurium do podawania podskórnego;
- Coliporc – inaktywowana szczepionka przeciwko kolibakteriozie prosiąt;
- Respiporc ART – inaktywowana szczepionka dla świń przeciwko zakaźnemu zanikowemu zapaleniu nosa;
- Salmoporc SCS – żywa szczepionka przeciwko zakażeniu Salmonella choleraesuis;
- Salmoporc STM – żywa szczepionka przeciwko zakażeniom Salmonella Typhimurium.

Więcej informacji znajdą Państwo w Dziale OFERTA oraz u PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH i SPECJALISTÓW ds. PRODUKTU
16.04.2007


IDT, Bremer Pharma

Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2007 jesteśmy dystrybutorem preparatów niemieckich firm IDT oraz Bremer Pharma.
Firma IDT (Impfstoffwerk Dessau-Tornau) już od ponad 80 lat zajmuje się wytwarzaniem wysokiej jakości produktów leczniczych, przede wszystkim immunologicznych, w tym szczepionek dla trzody chlewnej, bydła, drobiu, gołębi oraz zwierząt towarzyszących.
Z kolei Bremer Pharma – firma z 25-letnią tradycją – zajmuje się produkcją antybiotyków, preparatów przeciwpasożytniczych i hormonalnych dla różnych gatunków zwierząt.
Preparaty, które chcemy Państwu zaoferować przeznaczone są dla trzody chlewnej, bydła oraz psów.

Aktualna oferta obejmuje:
- Clostriporc coli – inaktywowana szczepionka przeciwko kolibakteriozie prosiąt;
- Stagloban SHP – homologiczna surowica dla psów z przeciwciałami przeciwko nosówce, chorobie Rubartha oraz parwowirozie psów;
- Ampicillin 20% inj. – zawiesina do iniekcji dla bydła, świń, kóz, psów oraz koni;
- Amoxinject 15% inj. – zawiesina do iniekcji dla cieląt, świń, psów, kotów oraz koni.

Więcej informacji znajdą Państwo w Dziale OFERTA oraz u PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH i SPECJALISTÓW ds. PRODUKTU
16.04.2007


Pharmagal Bio

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że od kwietnia 2007 Biowet Drwalew S.A. staje się wyłącznym dystrybutorem produktów słowackiej firmy Pharmagal Bio na rynek polski. Firma ta od prawie dziesięciu lat z sukcesem zajmuje się produkcją leków dla zwierząt, koncentrując się przede wszystkim na preparatach immunologicznych. W tym celu współpracuje z wieloma instytutami naukowymi zarówno na Słowacji jak i za granicą.
Pierwszym preparatem wprowadzanym do sprzedaży jest CASTOMIX – biwalentna szczepionka dla królików zawierająca inaktywowane szczepy wirusa pomoru królików oraz atenuowane szczepy wirusa myksomatozy królików. Preparat ten jest innowacyjnym połączeniem szczepionek przeciwko tym, zagrażającym hodowli królików, chorobom, co czyni go idealnym wyborem w praktyce lekarza weterynarii oraz hodowcy.

CASTOMIX jest jedynym preparatem na polskim rynku zapewniającym tak kompleksową ochronę stada.

Więcej informacji znajdą Państwo w Dziale OFERTA oraz u PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH i SPECJALISTÓW ds. PRODUKTU
13.03.2007


NEW BORN

Miło nam Państwa poinformować, że od lutego 2007 jesteśmy wyłącznym dystrybutorem preparatów dla koni firmy New Born Animal Care.
New Born Animal Care jest firmą francuską specjalizującą się w produkcji preparatów dla nowonarodzonych zwierząt. Jest ona częścią znanej francuskiej firmy paszowej AGRIFA.
Preparaty jakie chcemy Państwu zaoferować przeznaczone są zwłaszcza dla źrebiąt i młodych koni, a także dla koni w treningu.

Aktualnie w ofercie Biowet Drwalew S.A. znajdą Państwo następujące preparaty:
- HORSYBOOST – pasta zawierająca siarę przeznaczona dla osłabionych źrebiąt
- FLORYBOOST HORSE – pasta wspomagająca leczenie biegunek u źrebiąt
- HYDRABOOST HORSE – pasta uzupełniająca straty makro- i mikroelementów.

Więcej informacji znajdą Państwo w dziale OFERTA
15.01.2007


WETERYNARIA 2006

W dniach 30 listopada do 2 grudnia 2006 roku firma Biowet Drwalew prezentowała swoją ofertę produktową na Targach Lecznictwa Weterynaryjnego i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności "WETERYNARIA 2006" które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

   
28.10.2006


Witamy w nowym serwisie Internetowym firmy BIOWET DRWALEW S.A.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące serwisu, proponowane zmiany i usprawnienia.
Zachęcamy do odwiedzenia Forum, oraz czynnego udziału w jego funkcjonowaniu. Na Forum do Państwa dyspozycji są także nasi lekarze weterynarii i specjaliści do spraw produktu.Copyright (c) 2006-2016
Admin