Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

7 października 2021

Dbałość o dobrostan oraz respektowanie i propagowanie świadomości dotyczącej praw zwierząt to ważny obszar działania współczesnej weterynarii. Stanowi również jeden z bardzo ważnych kierunków aktywności instytucji rządowych w Polsce i na całym świecie.

Bierzemy aktywny udział w tych działaniach. Wiemy, że mają one kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnej weterynarii.

5-6 października 2021 w Toruniu uczestniczyliśmy w konferencji naukowej organizowanej  przez Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu, Sekcję Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Fundację Akademia Biologii i Ochrony Środowiska, pod patronatem JM REKTORA UMK Toruń prof. dr hab. Andrzeja Sokali oraz Głównego Lekarza weterynarii dr Mirosława Welza.

Temperatura dyskusji i zaangażowanie uczestników pokazuje jak ważne i potrzebne są działania na rzecz dobrostanu i praw zwierząt, jak zmienia się postrzeganie zwierząt i ich rola we współczesnych społeczeństwach oraz wpływ nie tylko na kształt współczesnej weterynarii ale również na funkcjonowanie całych grup społecznych i ludzkości.

Tematy wykładów:

  • Doskonalenie prawa UE w zakresie dobrostanu zwierząt
  • Działania Ministerstwa Rolnictwa w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt w Polsce
  • Supervision and control of animal welfare in Germany. (Kontrola i nadzór nad dobrostanem w Niemczech)
  • Zapobieganie bezdomności psów jako element ochrony zwierząt i ochrony zdrowia ludzi
  • Etyczne i ekonomiczne aspekty depopulacji dzików w zwalczaniu ASF
  • Jaki jest status prawny zwierząt i jakie prawa posiadają zwierzęta z perspektywy etyka
  • Ubój rytualny a moralność publiczna
  • Prawne aspekty ochrony zwierząt z perspektywy biegłego sądowego
  • Humanitarne metody uśmiercania ryb
  • Możliwości certyfikowania ferm zwierzęcych i etykietowania mięsa i produktów zwierzęcych w Polsce ze względu na dobrostan zwierząt