Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

23 września 2019

Kolejne z serii spotkań lekarzy zajmujących się chorobami bydła już za nami.
IX Konferencja Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła w Ciechanowcu odbyła się w dniach 20-21.09.2019 i dotyczyła chorób wymienia, embriotransferu, chorób metabolicznych i zakaźnych bydła. Spotkanie zgromadziło blisko 150 uczestników, którzy mieli okazje wysłuchać oraz wziąć udział w dyskusji w trakcie 6 obszernych wykładów przygotowanych przez specjalistów z Polski, Niemiec
i Hiszpanii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy odwiedzili
w trakcie konferencji stoisko Biowet Drwalew S.A.

Dyskusja, do której zapraszaliśmy na naszym stoisku dotyczyła immunoterapii i jej roli w racjonalizacji zużycia antybiotyków
w leczeniu bydła. Narastająca lekooporność to wyzwanie, z którym lekarze muszą się zmierzyć. Stosowanie immunostymulatorów
u bydła mlecznego daje bardzo dobre wyniki i stanowi realną alternatywę w terapii chorób wymienia.