Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

7 października 2019

 

W programie konferencji znalazły się wystąpienia specjalistów z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Tematy to mi.in.:
• Koń z bólem z obrębu jamy brzusznej przyczyny, objawy kliniczne,
diagnostyka i postępowanie terapeutyczne
• Zespół nieprzystosowania źrebięcia
• Pierwsza pomoc u koni sportowych i wyścigowych
• Ostry krwotok u koni przetaczanie krwi i preparatów krwiozastępczych
• Zasady płynoterapii u źrebiąt i koni dorosłych
• Pierwsza pomoc w uszkodzeniach kości, tkanek miękkich i stawów
• Wstrząs u koni objawy i postępowanie
• Ostre przypadki w rozrodzie koni
• Prezentacja wybranych przypadków klinicznych
• Posocznica noworodków

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska w trakcie konferencji.