Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

16 kwietnia 2019
Narastające antybiotykoodporność drobnoustrojów jest faktem, szybkie i zdecydowane działania zmniejszające negatywne skutki tego zjawiska są koniecznością.

Immunomodulacja czyli metoda bezpośredniego oddziaływania i modyfikowania odpowiedzi odpornościowej organizmu rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na swoją skuteczność i szybko widoczne pozytywne efekty.

Niezwykle ważnym aspektem przy wyborze konkretnego preparatu (immunomodulatora) jest jego bezpieczeństwo.

W przypadku mastitis u krów mlecznych preparat zawierający LPS Lipopolisacharyd z Ochrobactrum Intermedium skutecznie i bezpiecznie pobudza naturalna odporność, pozwala precyzyjnie kontrolować poziom komórek somatycznych w mleku, a co za tym idzie polepsza zdrowotność i produkcyjność stada.

Immunomodulacja w leczeniu mastitis, dająca możliwość istotnego ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, była tematem wystąpienia Gabriela Moyano (Technical coordinator and Biosecurity and immunotherapy manager Laboratorios Ovejero) na XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Puławach w dniach 12-13 kwietnia.

Temat spotkała się z dużym zainteresowaniem jako że, na przestrzeni ostatnich 10 lat produkcja zwierzęca wciąż się rozwija i zmienia. „Obecnie globalne znaczenie ma problem oporności patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe. Prognozuje się, że lekooporność drobnoustrojów może być przyczyną ponad 10 milionów zgonów w 2050 roku. Może też spowodować straty gospodarcze rzędu 100 milionów euro.”

Sektor produkcji zwierzęcej musi się dostosować i rozwijać zgodnie z nowymi zasadami stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i być przygotowanym na zwalczanie narastającej lekooporności patogenów.

Unia Europejska zatwierdziła w zeszłym roku nowe przepisy dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych.Co więcej, kładzie się coraz większy nacisk na kontrolę zasadności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. A to bezpośrednio wpływa na lekarzy weterynarii. W leczeniu chorób infekcyjnych/zakaźnych muszą brać pod uwagę nowe podejście terapeutyczne. W sektorze krów mlecznych antybiotyki stosowane są najczęściej w profilaktyce i leczeniu mastitis.

Immunomodulacja jest realną alternatywą dla stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i prowadzi do optymalizacji i zmniejszenia ich użycia.

LPS z Ochrobactrum intermedium można stosować w leczeniu klinicznego i subklinicznego zapalenia wymienia u krów mlecznych. Pomiar LKS wykorzystywany jest rutynowo do monitorowania stanu zdrowia stada. Ten wskaźnik służy również do oceny jakości mleka. Immunoprofilaktykę i immunoterapię można łączyć w celu zmniejszenia częstości występowania mastitis i obniżenia LKS
w mleku.
W badaniach terenowych wykazano, że po zastosowaniu immunoterapii w postaci LPS z Ochrobactrum intermedium u wszystkich dojonych krów następuje spadek LKS w mleku zbiorczym. W zależności od stopnia uszkodzenia tkanki gruczołowej obserwuje się średnio spadek LKS o 12% i wzrost produkcji mleka o 10%.

Połączenie immunoprofilaktyki (szczepienie) i immunoterapii jest niezbędne dla poprawy zdrowia zwierząt i wzrostu produkcji mleka. Tego rodzaju postępowanie pozwala lekarzom weterynarii na ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych,
a tym samym zwalczanie antybiotykooporności bakterii.

Biowet Drwalew S.A. posiada w swoim portfolio nowość – immunostymulator zawierający w swoim składzie LPS lipopolisacharyd z Ochrobactum intermedium o udowodnionej wysokiej skuteczności.