Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

11 sierpnia 2020

W trakcie intensywnego chowu zwierząt różnorodne czynniki stresowe narażają układ immunologiczny organizmu na wiele wyzwań. Zwiększone ryzyko infekcji może wynikać z naturalnie występujących okresów spadku odporności związanych m.in. ze sposobem żywienia czy niekorzystnymi warunkami sanitarnymi i środowiskowymi. Konsekwencją są gorsze parametry zootechniczne zwierząt, wzrastają koszty leczenia oraz nakłady pracy. Ograniczenie pobierania i jakości trawienia paszy skutkuje zmniejszeniem podaży składników odżywczych, co skutkuje ograniczeniem przyrostów i osłabieniem mechanizmów fizjologicznych jak integralność jelit i funkcje układu immunologicznego.

Nabłonek nie jest tylko barierą fizyczną, ale ma kluczowe znaczenie jako regulator homeostazy immunologicznej jelit. Osłabiona ściana jelita powoduje zmniejszoną ochronę przed patogenami. Błona śluzowa jelit odgrywa ważną rolę w organizmie zwierzęcia, ponieważ oprócz funkcji trawiennej działa jako bariera przeciw patogenom, pozytywnie wpływa na ogólna równowagę immunologiczną, poprzez zarządzanie lokalną odpowiedzią immunologiczną. To decydując o wydajności produkcyjnej zwierząt.

Wzmacnianie zdrowego jelita, zamiast leczenia powstałych zakażeń wydaje się być najlepszym sposobem zapewniającym wydajność hodowli.

Dodatkowo realizowana obecnie konieczność poszukiwania i wdrażania strategii ograniczających stosowanie antybiotyków, stawia profilaktykę i wspomaganie układu odpornościowego na czele metod poprawiających zdrowotność zwierząt.

Mieszanki paszowe uzupełniające Biovit Fort i Biovit L wpisują się w działania mające na celu naturalne wspomaganie układu odpornościowego zwierząt. Skomponowane tak aby poszczególne składniki wzajemnie uzupełniały swoje działanie, zapewniają efekt synergistyczny, dostarczając m.in. witamin, aminokwasów czy substancji regulujących równowagę elektrolitową. Na szczególną uwagę zasługują zawarte w mieszankach produkty fermentacji bakterii Gram-ujemnych, wśród których znajdują się Oligosacharydy, Polisacharydy i Lipopolisacharydy (LPS).
LPS są rozpoznawane przez receptory TLR, obecne w nabłonkach jelit. W rezultacie połączenia tych cząstek następuje indukcja produkcji interleukin i stymulacja aktywacji komórek dendrytycznych – miejscowa odpowiedź immunologiczna, która ogranicza działanie patogenów i ich translokację wewnątrz zwierzęcia.

W mieszankach paszowych Biovit Fort i Biovit L wykorzystano wyłączną technologię Laboratorios Ovejero, której celem jest zmniejszenie i zoptymalizowanie stosowania antybiotyków w hodowli. Stosowanie produktów sprzyja integralności jelit i pomaga utrzymać prawidłową mikroflorę jelitową. W efekcie wspierane jest funkcjonowanie układu immunologicznego, w okresach naturalnego spadku odporności co utrzymuje homeostazę jelitową. Wzmocnienie prawidłowego działania nabłonka jelit pomaga zapobiegać łatwemu wnikaniu patogenów drogą pokarmową. Pomaga kontrolować i przeciwdziała obniżaniu parametrów zootechnicznych wywoływanemu przez różnorakie infekcje.
Mieszanki znajdują zastosowanie w hodowli trzody chlewnej, bydła, kóz, owiec i drobiu.