O firmie

Firma z długoletnią historią i ugruntowaną pozycją na rynku producentów leczniczych produktów weterynaryjnych w Polsce.

Biowet Drwalew

Początki działalności naszej firmy sięgają 1929 roku, kiedy to Stanisław Klawe założył Wytwórnię Surowic i Preparatów Ziołowych na potrzeby Towarzystwa Przemysłowego Chemiczno – Farmaceutycznego SA w Warszawie. W latach powojennych, do 1994 roku, firma funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe. W wyniku przekształceń własnościowych w 2001 roku głównym akcjonariuszem spółki zostały Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” spółka z o.o. Od 29 listopada 2010r. dominującym akcjonariuszem Spółki jest firma CENTAMUNE S.L.

Bogata oferta preparatów dla zwierząt

Nasza firma specjalizuje się w produkcji chemioterapeutyków oraz biopreparatów. W swojej ofercie  posiadamy ponadto preparaty witaminowe, witaminowo-mineralne i mineralne. W produkcji preparatów wapniowych  i maści zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. Własne produkty sprzedajemy poprzez szeroką sieć patronackich hurtowni  weterynaryjnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Posiadamy odpowiednie zaplecze technologiczne, kontrolno-badawcze oraz magazynowe. Świadczymy usługi produkcyjne oraz dystrybucyjne.

Dobra Praktyka Wytwarzania

Dobra Praktyka Wytwarzania jest częścią zarządzania jakością, która zapewnia, że produkty są wytwarzane w sposób powtarzalny i kontrolowany zgodnie ze standardami jakości i wymaganiami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Rozbudowana i nowoczesna infrastruktura

Wybudowanie nowoczesnego kompleksu magazynowego oraz nowej kotłowni gazowo-olejowej, modernizacja pomieszczeń produkcyjnych i kontroli jakości, zakup maszyn i urządzeń, nabycie od GZF “Polfa” Sp. z o.o. prawa własności znaków towarowych i dokumentacji do wytwarzania 24 weterynaryjnych produktów leczniczych – to inwestycje, dzięki którym w ostatnich latach rozwijamy działalność, jak najlepiej dostosowując ją do potrzeb lekarzy weterynarii, hodowców i właścicieli zwierząt, a także międzynarodowych standardów produkcji farmaceutyków.

Dyrekcja

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Bogusław Monczak
tel. 48 6649938

Dyrektor
Obszaru Handlowego
i Finansowego

Maria Kędzierska
tel. 48 6649903

Dyrektor
ds. Jakości

Maria Byliniak
tel. 48 6649911

Dyrektor
ds. Produkcji

Alina Wolszczak
tel. 48 6649912

Dyrektor ds.
Marketingu
i Sprzedaży

Cezary Żbikowski
tel. 48 6649933

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna

ul. Grójecka 6,
05-651 Drwalew
info@biowet-drwalew.pl

Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XIV Wydz. Gosp. KRS nr 0000055763

NIP: 797-10-03-683
Kapitał zakładowy: 963 210 złotych
Kapitał wpłacony: 963 210 złotych