O firmie

Firma z długoletnią historią i ugruntowaną pozycją na rynku leczniczych produktów weterynaryjnych w Polsce.

Biowet Drwalew

Początki działalności naszej firmy sięgają 1929 roku, kiedy to Stanisław Klawe założył Wytwórnię Surowic i Preparatów Ziołowych na potrzeby Towarzystwa Przemysłowego Chemiczno – Farmaceutycznego SA w Warszawie. W latach powojennych, do 1994 roku, firma funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe. W wyniku przekształceń własnościowych w 2001 roku głównym akcjonariuszem spółki zostały Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne “Polfa” spółka z o.o. Obecnie dominującym udziałowcem Spółki jest firma ZDROWIE DLA PRZYSZŁOŚCI SP. Z O.O.

W dniu 1 lipca 2020 nastąpił podział spółki, w wyniku którego powstała spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością (Biowet Drwalew Sp. z o.o.), która wstąpiła w prawa i obowiązki spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. z siedzibą w Drwalewie w wyniku podziału przez wydzielenie w zakresie określonym w planie podziału z 28 listopada 2019 r.
Biowet Drwalew Sp. z o.o. kontynuuje wieloletnie tradycje prowadząc prace badawczo rozwojowe i dostarczając lekarzom weterynarii preparaty o ugruntowanej marce i sprawdzonej skuteczności.

Bogata oferta preparatów dla zwierząt

Nasza firma specjalizuje się w dystrybucji chemioterapeutyków oraz biopreparatów. W swojej ofercie  posiadamy ponadto preparaty witaminowe, witaminowo-mineralne i mineralne. Jesteśmy  największym krajowym dystrybutorów w zakresie preparatów wapniowych  i maści. Produkty naszych marek sprzedajemy poprzez szeroką sieć patronackich hurtowni  weterynaryjnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Zmieniamy się i rozwijamy działalność, jak najlepiej dostosowując ją do potrzeb lekarzy weterynarii, hodowców i właścicieli zwierząt, a także międzynarodowych trendów w farmacji weterynaryjnej.

Dobra Praktyka Wytwarzania

Produkty, które dystrybuujemy pod naszymi markami powstają u najlepszych producentów w warunkach Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dobra Praktyka Wytwarzania jest częścią zarządzania jakością, która zapewnia, że produkty są wytwarzane w sposób powtarzalny i kontrolowany zgodnie ze standardami jakości i wymaganiami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Dyrekcja

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Bogusław Monczak
tel. 48 6649938

Dyrektor
ds. Finansowych

Maria Kędzierska
tel. 48 6649903

Dyrektor ds.
Marketingu
i Sprzedaży

Cezary Żbikowski
tel. 48 6649939

BIOWET DRWALEW Sp. z o.o.

ul. Grójecka 6,
05-651 Drwalew
info@biowet-drwalew.pl

Rejestr: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000496205

NIP: 525-25-79-491
Kapitał zakładowy: 1 000 000 złotych
Kapitał wpłacony: 1 000 000 złotych