Reklamacje

Dbamy o najwyższą jakość. Produkcja naszych leków odbywa się w warunkach spełniających restrykcyjne wymagania GMP. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Osoba odpowiedzialna

Dyrektor ds. Jakości

Maria Byliniak
kontakt (048) 664-98-00