Сертификаты

Certyfikat GMP potwierdzający, że wytwórca spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Certyfikaty jakości

Wszystkie nasze produkty powstają w zgodzie ze standardami certyfikatów GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania). Jest to praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Osiągnięcia

Osiągnięcia

Wszystkie nasze produkty powstają w zgodzie ze standardami certyfikatów GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania). Jest to praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania p ozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.