Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności

Polityka prywatności

Biowet Drwalew Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne działania: techniczne i organizacyjne oraz środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, aby zapewnić ochronę informacji udzielonych podczas korzystania z naszej strony, w tym informacji zawierających Dane Osobowe. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celu w jakim są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.biowet-drwalew.pl (dalej zwaną Witryną), przez Biowet Drwalew Sp. z o.o., z siedzibą w Drwalewie, przy ul. Grójeckiej 6, (dalej zwany Spółką) który jest ich Administratorem.
1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na witrynie
Zbieranie statystyk odwiedzin strony:
Zakres przetwarzanych danych:
a) Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)
Cel przetwarzania danych:
a) Zebrane logi przechowywane są przez Spółkę. jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Podstawa prawna przetwarzania:
a) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 miesięcy.

Formularz zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego dla lekarzy weterynarii oraz służb medycznych:

Zakres przetwarzanych danych:
a) Imię i nazwisko
b) Zawód
c) Wykształcenie
d) Adres e-mail
e) Numer telefonu
Cel przetwarzania danych:
a) Zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego
Podstawa prawna przetwarzania – dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L159 z dnia 20 czerwca 2012r.)
Korzystanie ze „Strefy Lekarza”
Zakres przetwarzanych danych:
a) Imię i nazwisko
b) Numer PWZ
c) Adres e-mail
e) Numer telefonu
Cel przetwarzania danych:
a) Umożliwienie korzystania z materiałów przeznaczonych dla osób uprawnionych (lekarzy)
Podstawa prawna przetwarzania:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane pytanie podstawie art. 6 ust 1 pkt a, RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi.

Korzystanie z formularza “Napisz do nas”:

Zakres przetwarzanych danych:
a) Imię i nazwisko
b) Adres e-mail
Cel przetwarzania danych:
a) Odpowiedź na zadane pytanie
Podstawa prawna przetwarzania:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane pytanie podstawie art. 6 ust 1 pkt a, RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat

3. Przekazywanie Danych Osobowych
3.1. Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Witryny. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem.
3.2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Biowet Drwalew Sp. z o.o. wypełniaja zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.
4.1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
4.2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.
4.3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
4.5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
4.6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4.7. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres rodo@biowet-drwalew.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

5. Środki techniczne i organizacyjne
5.1. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
5.2. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
5.3. Witryna zapewnia techniczną możliwość ograniczania dostępu do danych osobowych dla osób do tego upoważnionych.
5.4. Witryna posiada techniczną możliwość blokowania użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu oraz blokowania konkretnych adresów IP w przypadku stwierdzenia łamania przepisów prawa lub Regulaminu.
5.5. Witryna korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.
5.6. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).

6. Cookies
6.1. Spółka podczas samego korzystania z Witryny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny.
6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Witryny, podtrzymania sesji logowania na Witrynie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
6.4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Witrynie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
6.6. Na naszej Witrynie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:
a) cookies stałe – podczas odwiedzin Witryny zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;
b) cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Witryny, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Witryny lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
6.7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Witryną serwisy, np. Google Analytics Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
6.8. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.
6.9. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Logi serwera
7.1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
7.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.
7.3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
7.4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Inne strony internetowe
8.1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
8.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
8.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.
8.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.

9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Witrynie.