Aktualności

Zobacz co nowego w Biowet Drwalew

20 maja 2020
Zwalczanie mastitis jest w dalszym ciągu jednym z największych wyzwań w hodowli bydła mlecznego.

Mnogość patogenów, które wpływają na występowanie tej choroby w stadzie, a także liczba zidentyfikowanych mikroorganizmów wywołujących ten proces utrudniają skuteczną kontrolę.

Jednym z kluczowych elementów takiej kontroli jest okres zasuszenia.

W tym momencie zaczyna się kolejna laktacja. Badania naukowe nad rozwojem mastitis pokazują, że większość poporodowych zapaleń wymion ma swój początek dokładnie w okresie zasuszenia. Obecne wydajności mleczne są jedną z przyczyn niezamykania kanałów strzykowych w tym okresie. Jest to bezpośrednią przyczyną powstawania nowych infekcji i mastitis nawet do 100 dnia po wycieleniu.

Dlatego niezwykle ważna jest właściwa pielęgnacja i zbiegi higieniczne po ostatnim udoju.

Prowadzą one m.in do zamknięcia kanału strzykowego (fizyczna blokada dla bakterii w kanale strzykowym) i co za tym idzie redukcji liczby zapaleń podklinicznych. Stosowanie zasad dobrego zasuszania, w tym wysoki poziomu higieny i właściwej pielęgnacji procentuje lepszą kontrolą nad mastitis w czasie laktacji.

Produkty naturalne oparte na skutecznych, sprawdzonych i od dawna stosowanych substancjach w znacznym stopniu ułatwiają właściwe procedury zasuszania.

W obecnych czasach coraz większej presji, a w niedługiej przyszłości prawnych uwarunkowań, wskazujących na konieczność ograniczenia stosowania antybiotyków, naturalne produkty wspomagające i pielęgnujące będą odgrywały coraz większą rolę w całym wachlarzu działań profilaktycznych dotyczących bydła mlecznego.

TUBOSTRZYKAWKA UDDERS ZASUSZANIE (Vetpharma) jest nowoczesnym naturalnym produktem pielęgnacyjnym. W składzie znajdują się znane i o sprawdzonej skuteczności substancje m.in. olejki eteryczne i propolis. Produkt stosowany jest wspomagająco w celu ograniczenia nowych infekcji wymienia.